Προς τα μέλη της «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ετήσια τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


"Αγαπητοί Πατριώτες μέλη και φίλοι της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως (Π.Ε.)

Σας προσκαλούμε στην ΓΣ της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως θα διεξαχθεί οριστικά την 11η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην ΕΣΤΙΑ της ΠΕ, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Πατησίων αριθ. 121 (2ος όροφος).

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ΗΔ και θα ληφθούν επί αυτών αποφάσεις:

1) ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: α) Έκθεση πεπραγμένων παρελθόντος έτους 2016  β) Ανάγνωση απολογισμού εσόδων – εξόδων  γ) Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής 2016 δ) Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2017  ε) Πρόσκληση όσων επιθυμούν να λάβουν το λόγο και να κρίνουν τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και το έργο του και στ) Έγκριση ή μη των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης της Π.Ε. από το Δ.Σ.

 2) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ: (α)για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (15 μέλη Δ.Σ.) και (β) νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής (3 μέλη Ε.Ε.)

α) Ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. και τη νέα Ε.Ε.

β) Διενέργεια Αρχαιρεσιών υπό της Εφορευτικής Επιτροπής

γ) Διαλογή ψήφων, σύνταξη των αντίστοιχων πρακτικών και των πινάκων διαλογής.

Γίνεται γνωστό ότι:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, στη συνέλευση δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμεροι. Λόγω των ειδικών οικονομικών συνθηκών με Απόφαση του ΔΣ (η οποία θα τεθεί σε έγκριση της ΓΣ) η οικονομική υποχρέωση κάθε μέλους θα είναι πέντε (5) Ευρώ.

(2) Έχει συνταχθεί ο κατάλογος υποψηφιοτήτων, ο οποίος μετά από έγκριση του ΔΣ έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως.

(3) Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την 11η Δεκεμβρίου 2016 και από ώρας 12 ης μέχρι της 17ης ώρας της ημέρας, στην αίθουσα της Εστίας της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως, Πατησίων 121, Β’ όροφος, που θα συνέλθει η Γ.Σ., η δε διαλογή των ψήφων θα γίνει εν συνεχεία στην ίδια αίθουσα, και

(4) Το νέο Δ.Σ. θα αναλάβει τα καθήκοντά του μετά την σύγκληση σε Σώμα οπότε και θα αρχίσει και η θητεία του.

(5) Η παρούσα θα δημοσιευτεί άμεσα στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Ε.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος  της Π.Ε.                                             

Δημήτριος Βαρβιτσιώτης
Γενικός Διευθυντής
Ομίλου Solar C. H. Group
κιν. τηλ. 944258260


Η Γενική Γραμματέας της Π.Ε.
Αναστασία Μπαλασοπούλου

Οικονομολόγος
Τηλ. : 6984514102"