Συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο


Μετά από πρόσκληση του προέδρου, συνεδρίασε το Τοπικό Συµβούλιο της Κοινότητας Λυκούριας στις 26/5/2017 και ώρα 22:30 στην αίθουσα Θανάση Σβίγγου, έχοντας πλήρη απαρτία. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ενηµέρωσε το Τοπικό Συµβούλιο για τα εξής θέµατα: 

1. Με πρωτοβουλία του Αντιδηµάρχου της Δ.Ε. Κλειτορίας κ. Βασίλη Καρρά και του τοπικού συµβούλου κ. Θανάση Σβίγγου έγινε καθαρισµός των κεντρικών γρανών στον κάµπο και βελτίωση των αγροτικών δρόµων µεαµµοχάλικο. 

2. Είναι απαραίτητη η ενηµέρωση των κατοίκων για τον ορθολογικό τρόπο µαζέµατος ρίγανης και τσαγιού από τα βουνά µας καθώς τα τελευταία χρόνια πολλοί συγχωριανοί µας αφενός µεν µαζεύουν υπερβολικές ποσότητες αφετέρου δε ξερριζώνουν τα φυτά. Ως αποτέλεσµα, παρατηρείται σιγά-σιγά ως και εξαφάνιση του τσαγιού και της ρίγανης. 

Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης ήταν: 

1. Αιτήσεις κατοίκων (απόφαση Νο 34/2017) 

Αίτηση Παναγ. Λυµπέρη για τη συντήρηση του δρόµου προς Άγιο Σπυρίδωνα. 

Το αίτηµα έγινε αποδεκτό και ανέλαβε ο τοπικός σύµβουλος κ. Θανάσης Σβίγγος όπως έλθει σε συνεννόηση µε την Δ.Ε. Κλειτορίας για την άµεση λύση του προβλήµατος. 

2. Ύδρευση (απόφαση Νο 35/2017) 

Από 20/5/2017 άρχισε η καταµέτρηση της κατανάλωσης του νερού κάθε µήνα. Ο όγκος της κατανάλωσης θα είναι ίδιος µε την περσινή χρονιά. Παρακαλούµε όπως όλοι µας δείξουµε µεγάλη κατανόηση στη χρήση του νερού καθώς αναµένονται αρκετά προβλήµατα στην ύδρευση τους προσεχείς µήνες (λόγω και των µειωµένων βροχοπτώσεων). 

-Όσοι εκ των κτηνοτρόφων µεταφέρουν νερό εκτός χωριού µε λάστιχο χαµηλής πίεσης για το πότισµα των ζώων καλούνται άµεσα να διορθώσουν τις τυχόν διαρροές. Το Τοπικό Συµβούλιο, παρά τις συνεχείς προσπάθειες προς τη Δ.Ε. Κλειτορίας για την κανονική ύδρευση των σταύλων στην περιοχή «Μαλτιγιαννι» ώστε να περιοριστούν οι απώλειες νερού κατά τη µεταφορά, δεν βρήκε καµία ανταπόκριση. 

- Στους σταύλους που υδρεύονται «πριν την δεξαµενή», αν διαπιστωθεί υπερκατανάλωση νερού ή πρόβληµα στην ύδρευση του χωριού, η παροχή θα διακόπτεται άµεσα. 

- Όσες παροχές έχουν ενεργοποιηθεί εντός οικοπέδων θα πρέπει άµεσα να σφραγιστούν. Επί µη συµµορφώσεως και κατόπιν ελέγχου από το τοπικό συµβούλιο θα εφαρµοστεί ο κανονισµός ύδρευσης (180€ για σύνδεση και τα πάγια πέντε ετών:37x5=185€, σύνολο 365 €). 

Σοφοκλής Α. Κοντογιάννης

 Πρόεδρος Κοινότητας Λυκούριας 

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Λυκούριας

Μετά από πρόσκληση του προέδρου, συνεδρίασε το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Λυκούριας στις 02/12/2016 και ώρα 21:30, στην αίθουσα Θανάση Σβίγγου, με απόντα τον τοπικό σύμβουλο κ. Ιωάννη Ροδάκη.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ενημέρωσε για:

α. την επίπλωση του ξενώνα του Αγροτικού Ιατρείου από την Δ.Ε. Κλειτορίας, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στον κ. Βασίλη Καρρά, Αντιδήμαρχο της Δ.Ε. για τις ενέργειές του.

β. την τοποθέτηση πόρτας στην ανατολική πλευρά της πλατείας για μεγαλύτερη ασφάλεια των μικρών παιδιών που κινούνται/ παίζουν σε αυτή.

γ. την προμήθεια σύρματος για την βελτίωση της περίφραξης των φυτεμένων δένδρων προς το Διάσελο.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, συζητήθηκαν δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Θανάσης Σβίγγος έθεσε το άλυτο ως σήμερα πρόβλημα του καθαρισμού των ποταμών. Το Τοπικό Συμβούλιο, από της αναλήψεως των καθηκόντων του, απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία διαθέτει την υποδομή για την εκτέλεση αντίστοιχων έργων που απαιτούν βαρέως τύπου μηχανήματα. Παρ’όλα αυτά, δεν επέδειξε αντίστοιχο ενδιαφέρον, παρά παραπομπή της ευθύνης σε άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Το Τοπικό Συμβούλιο προτείνει στον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Κλειτορίας κ. Βασίλη Καρρά:

α. όπως εξασφαλίσει την έγκριση - επίβλεψη και εποπτεία του Δασαρχείου Καλαβρύτων για τον καθαρισμό των ποταμών

β. η κοινότητα Λυκούριας, εφόσον απέτυχαν οι μέχρι σήμερα προσπάθειες για κινητοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, σκοπεύει να απευθυνθεί σε ιδιώτη χειριστή βαρέος μηχανήματος για να αφαιρέσει από τα ποτάμια (Κατσάνας - Βίγγου - Λάδωνα) τις πεσμένες λεύκες και πλατάνια που εμποδίζουν την ροή των υδάτων και με την πρώτη κακοκαιρία πλημμυρίζουν τα χωράφια, καταστρέφοντας και τις ελάχιστες εναπομένουσες καλλιέργειες.

Το Τοπικό Συμβούλιο Λυκούριας, λαμβάνοντας υπόψιν και τις διαμαρτυρίες των συγχωριανών για τα προβλήματα των μετακινήσεων από Λυκούρια - Κλειτορία (για δημόσιες υπηρεσίες - ιατρό - συνταγογράφηση - τράπεζες), προτείνει στην Δ.Ε. Κλειτορίας την λειτουργία δωρεάν δημοτικής συγκοινωνίας σε ημέρες και ώρες που να εξυπηρετεί τους κατοίκους της Λυκούριας και όχι μόνο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Αίτηση κατοίκων για βελτίωση του δρόμου προς Σπαρτιά (Απόφαση Νο 25/2016) με άσφαλτο ή τσιμέντο. Το Τοπικό Συμβούλιο προτείνει όπως σε πρώτο στάδιο ο δρόμος στρωθεί με αμμοχάλικο και σε δεύτερο χρόνο (με καλύτερη οικονομική κατάσταση του Δήμου) όπως γίνει τσιμεντόστρωση.


Δίκτυο ύδρευσης (Απόφαση Νο 26/2016)

Το δίκτυο ύδρευσης του χωριού είναι αρκετών δεκαετιών, με συχνές και πολυδάπανες βλάβες και απώλειες νερού που ξεπερνούν το 30% από τις πηγές ως την δεξαμενή. Πέραν αυτού, υπάρχουν δύο μείζονα προβλήματα που χρήζουν άμεσης βελτίωσης, καθώς σχετίζονται με την υγεία των κατοίκων:

α. Υπάρχει υπολειμματικό δίκτυο 300m με αμιαντοσωλήνα, με ότι αυτό συνεπάγεται για άμεσες αλλά και μακροχρόνιες επιπτώσεις, καθόλου ευχάριστες για την υγεία.

β. Στο δίκτυο της Τριανταφυλλιάς, ένα μέρος του δικτύου μήκους περίπου 1.000 μέτρων, οι σωλήνες είναι σιδερένιες και σκουριασμένες. Το Τοπικό Συμβούλιο θεωρεί την αντικατάσταση του αμιάντου και των σιδηροσωλήνων, ως άμεση και επείγουσα προτεραιότητα της Δ.Ε. Κλειτορίας.

Τα δύο έργα είναι πολύ εύκολο να κατασκευαστούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε. Κλειτορίας, καθώς βρίσκονται επί χωμάτινων δρόμων, το δε κόστος των σωλήνων είναι μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου Καλαβρύτων.Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Κοντογιάννης Σοφοκλής          Ροδάκης Ιωάννης      Σβίγγος Αθανάσιος

Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου

Μετά από πρόσκληση του προέδρου, συνεδρίασε το τοπικό συµβούλιο της κοινότητας Λυκούριας στις 07/07/2017 και ώρα 22:30 στην αίθουσα Θανάση Σβίγγου, µε απόντα τον τοπικό σύµβουλο κ. Ιωάννη Ροδάκη. 

Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως ο πρόεδρος ενηµέρωσε για τα εξής θέµατα: 

Ευχαρίστησε τον κ. Νικόλαο Κολλιόπουλο ( Κολοµόδης ) για το κλάδεµα των δαφνών στον επαρχιακό δρόµο, καθώς µείωναν την ορατότητα των οδηγών. 

Περιφράχθηκε το παλιό καφενείο ( προς την Γκούρα ) για την πρόληψη τυχόν ατυχήµατος των µικρών παιδιών κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. 

Για την άµεση ανταπόκριση των συγχωριανών µας στην λογική κατανάλωση νερού ύδρευσης. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο τοπικός σύµβουλος κ. Θανάσης Σβίγγος έθεσε δύο θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Τον καθαρισµό της επαρχιακής οδού από την διασταύρωση «Παπαγγελλή» έως το χωριό (απόφαση Νο 38/2017 ). Λόγω και των βροχοπτώσεων του Ιουνίου τα αγριόχορτα και τα κλαδιά των δέντρων, εκατέρωθεν του δρόµου έχουν µειώσει σε σηµαντικό βαθµό την ορατότητα των οδηγών και υπάρχει άµεσος κίνδυνος για πρόκληση αυτοκινητιστικού ατυχήµατος, αλλά και πυρκαγιάς από ρίψη αναµµένου τσιγάρου. Το τοπικό συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Δ.Ε. Κλειτορίας όπως άµεσα αντιµετωπίσει το πρόβληµα κόβοντας τα ξερά χόρτα και κλαδεύοντας τα δένδρα όχι τσακίζοντάς τα. 

Ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής ( απόφαση Νο 39/2017 ). Το τοπικό συµβούλιο αποφάσισε όπως προτείνει στην πυροσβεστική υπηρεσία Καλαβρύτων α. την δηµιουργία πυροφυλακίων (2) για την επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής και την άµεση πυρανίχνευση, την έγκαιρη αναγγελία της πυρκαγιάς και την γρήγορη παρέµβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. β. την άµεση ολοκλήρωση του δρόµου εντός του ελατοδάσους Σαϊτά και την σύνδεση του µε τον Ν. Αρκαδίας για την αποτροπή εγκλωβισµού των πυροσβεστών -εθελοντών, κτηνοτρόφων ή και ορειβατών, εντός του δάσους σε περίπτωση πυρκαγιάς. γ. θα ενηµερωθεί η πυροσβεστική υπηρεσία τις επόµενες ηµέρες. 

Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης ήταν: Συντήρηση των υδροµαστεύσεων ( απόφαση Νο 40/2017 ). Λόγω των τεχνικών βλαβών που προέκυψαν στις υδροµαστεύσεις της Φράγκας έχει ενηµερωθεί ο αντιδήµαρχος της Δ.Ε. Κλειτορίας και άµεσα προγραµµάτισε για την ερχόµενη εβδοµάδα όπως αποκατασταθούν οι τεχνικές βλάβες. 

Ο Πρόεδρος                                   Το µέλος

Κοντογιάννης Σοφοκλής            Σβίγγος Αθανάσιος