Οι οφειλές για το βιολογικό


Σε ένα μήνα, τέλος Μαΐου, το αργότερο, πρέπει να εξοφληθεί στο Δήμο Καλαβρύτων, η βεβαιωθείσα δαπάνη κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων, για την έναρξη της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων.

Όσοι οφείλουν, να σπεύσουν να εξοφλήσουν.

Καλούνται, όσοι, από τους ιδιοκτήτες ακινήτων των Καλαβρύτων, δεν έχουν, ακόμη – παρά την παράταση που δόθηκε από το Δήμο Καλαβρύτων – εξοφλήσει τη βεβαιωθείσα σ’ αυτούς δαπάνη σύνδεσης και κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων, να προσέλθουν το ταχύτερο στο Δήμο Καλαβρύτων ή στις συμβεβλημένες μ’ αυτόν τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΛΤΑ) και να εξοφλήσουν, άμεσα, τις οφειλόμενες, από αυτούς και βεβαιωθείσες δαπάνες κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων.

Η δαπάνη αυτή, σύμφωνα και με την ατομική ειδοποίηση, που σας έχει, ήδη, αποσταλεί, ανέρχεται σε 460,00 ευρώ, με το Φ.Π.Α. συνολικά, το οποίο πρέπει να καταβληθεί στο Δήμο Καλαβρύτων, ή στις προαναφερόμενες τράπεζες, μέχρι 31 Μαΐου 2017, το αργότερο, γιατί διαφορετικά θα αυξηθεί με τις νόμιμες προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Ενημερώνουμε ότι, ήδη, μέχρι σήμερα, ο εργολάβος που έχει αναλάβει, με διαγωνισμό, το έργο της κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς την εκτέλεση του έργου και προβλέπεται η ολοκλήρωσή του, τον προσεχή Ιούνιο 2017.

Τότε, θα πρέπει και να εξοφληθεί, ο εργολάβος αυτός και για να εξοφληθεί, θα πρέπει, ο Δήμος Καλαβρύτων, να έχει, προηγουμένως εισπράξει τις βεβαιωμένες δαπάνες σύνδεσης, με τις οποίες θα εξοφλήσει τον εργολάβο, δεδομένου ότι, οι δαπάνες αυτές είναι ανταποδοτικές, καλύπτονται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, που θα συνδεθούν με το βιολογικό καθαρισμό και δεν χρηματοδοτούνται (δεν είναι επιλέξιμες) από κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Λίγο πριν τη δοκιμαστική λειτουργία


Το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης των Καλαβρύτων, ένα σημαντικό έργο για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την υγεία των πολιτών μας, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο κατασκευής του (τοποθετείται ο τελευταίος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός) και απομένουν, μόνο, οι συνδέσεις με το αποχετευτικό δίκτυο, για να αρχίσει, η δοκιμαστική λειτουργία του.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ιδιοκτητών ακινήτων της πόλης μας, έχει ανταποκριθεί στην καταβολή του κόστους σύνδεσης και πιστεύουμε, ότι και οι υπόλοιποι, ύστερα και από τον διακανονισμό των δόσεων, που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ανταποκριθούν, άμεσα.

Τονίζουμε δε, ότι, η σύνδεση των ιδιοκτητών με το αποχετευτικό δίκτυο, είναι, από το νόμο, υποχρεωτική.

Αυτό το διάστημα, ξεκινούν δύο (2) μεγάλα έργα, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον της πόλης των Καλαβρύτων:

1.  Την επόμενη εβδομάδα, εγκαθίσταται ο ανάδοχος εργολάβος, η εταιρία ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ, για την επέκταση και κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων του αποχετευτικού και την τοποθέτηση φρεατίων έμπροσθεν των κτισμάτων, όπου, έχει οριοθετηθεί, από την μελέτη.

Η σύνδεση της αποχέτευσης του ιδιοκτήτη από το σπίτι του, μέχρι το φρεάτιο, δηλαδή οι εσωτερικές συνδέσεις  είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη, ο οποίος ύστερα από υπόδειξη και άδεια της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου θα προβαίνει στην σύνδεση με όποιο υδραυλικό – εργολάβο επιθυμεί, (μπορεί να έρθει και σε διαπραγμάτευση με τον εργολάβο του έργου) αποκαθιστώντας τις ζημιές, που, τυχόν, έχει προξενήσει στο πεζοδρόμιό του.

2. Παράλληλα, εκτός από το έργο των συνδέσεων με την αποχέτευση, ξεκινούν και οι εργασίες αντικατάστασης – τοποθέτησης σύγχρονων υδρομετρητών, μιας άλλης εργολαβίας, προκειμένου να ελέγχεται η κατανάλωση του νερού, να περιοριστούν οι σπατάλες του και να μην μένουν χωρίς νερό (κυρίως το καλοκαίρι) συμπολίτες μας.

Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες, για την αλλαγή – τοποθέτηση των υδρομετρητών. Οικονομική επιβάρυνση, θα υπάρξει, εφ όσον, κάποιος ιδιοκτήτης αιτηθεί ή απαιτείται, νέα παροχή.

Ζητούμε, από όλους τους κατοίκους και ιδιοκτήτες ακινήτων των Καλαβρύτων, να συμβάλλουν, ώστε, το ταχύτερο δυνατό, να κατασκευασθούν οι συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης (τόσο οι εξωτερικές διακλαδώσεις που τις κατασκευάζει ο εργολάβος, όσο και τις εσωτερικές συνδέσεις, από το σπίτι μέχρι το φρεάτιο, που θα τις κατασκευάσει ο κάθε ιδιοκτήτης) και όταν, θα είμαστε έτοιμοι, στις αρχές του Καλοκαιριού, περίπου, να ξεκινήσουμε τη δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης μας, που τόσα χρόνια περιμένουμε και ζητούσαμε, να λειτουργήσει.

Ζητούμε, επίσης, την κατανόησή σας, για οποιαδήποτε τυχόν ταλαιπωρία από την εκτέλεση των παραπάνω δύο έργων (1. Την κατασκευή των συνδέσεων και 2. την τοποθέτηση των υδρομετρητών), γνωρίζοντάς σας, ότι, η ταλαιπωρία είναι μικρή και προσωρινή, τα έργα, όμως που θα γίνουν είναι μόνιμα και βελτιώνουν τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον μας.

Βελτιώσεις στο νοσοκομείοΗ βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους συμπολίτες μας, αποτελεί βασικό στόχο του Νοσοκομείου Καλαβρύτων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, κινούνται οι πρώτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί το τελευταίο διάστημα (τοποθέτηση δεξαμενής υγρού οξυγόνου, επισκευή οικίσκου, εκσυγχρονισμός- αυτονομίες- αντιστάθμιση στο σύστημα θέρμανσης, αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους, τύπου led κ.α.) και έχουν σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων ύψους περίπου 50.000€ ετησίως. Στόχος μας είναι τα  ποσά αυτά να αξιοποιηθούν για την προμήθεια απαραίτητου ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και για τη συντήρηση του κτιρίου, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς, το γεγονός ότι φορείς και κάτοικοι της περιοχής συνδράμουν άμεσα και αποφασιστικά στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου Καλαβρύτων.
Ειδικότερα :

  • Ο Αγροτικός  Γαλακτοκομικός  Συνεταιρισμός  Καλαβρύτων ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση του οικίσκου πλησίον του Νοσοκομείου, ο οποίος παραχωρείται εν μέρει στο ΕΚΑΒ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών διαμονής των πληρωμάτων του Τομέα ΕΚΑΒ Καλαβρύτων, καθώς και εργαζομένων του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση νέας υδραυλικής & ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς και εγκατάστασης θέρμανσης, αντικατάσταση ντουλαπιών και πάγκου κουζίνας, ελαιοχρωματισμός εσωτερικών χώρων (εκκρεμεί ο ελαιοχρωματισμός εξωτερικών χώρων όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες), τρίψιμο – γυάλισμα μωσαϊκού δαπέδου, καθώς και συντήρηση - ελαιοχρωματισμός σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα του οικίσκου. Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο  του Συνεταιρισμού  κ. Παύλο Σατολιά, στα μέλη του ΔΣ και ιδιαίτερα δε, για τον καθημερινό συντονισμό των εργασιών και την μεγάλη συμβολή του στην υλοποίηση του έργου, στον Διευθυντή κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο, καθώς και δι΄ αυτών στους αγρότες της περιοχής μας.
  • Ο Δήμος Καλαβρύτων, κατά την τοποθέτηση της δεξαμενής Υγρού Οξυγόνου,  διέθεσε τα απαραίτητα μηχανήματα και έτοιμο σκυρόδεμα για την κατασκευή της βάσης στήριξής της. Θερμά ευχαριστούμε τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Λαζουρά,  τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Χουλιάρα, την υπηρεσία εργατοϋπαλλήλων και τον προϊστάμενό της κ. Παρασκευά Σωτηρόπουλο.
  • Ευχαριστούμε επίσης το Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο (Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) και ιδιαίτερα τον Διευθυντή κ. Νίκο Παπαχριστόπουλο, καθώς στο πλαίσιο της επί σειρά ετών άψογης συνεργασίας μας, διέθεσε επτά (7) κρεβάτια και στρώματα για τον ανακαινισθέντα οικίσκο.
  • Αξιοσημείωτη η προσφορά δεκαπέντε (15) σύγχρονων κρεβατιών νοσηλείας από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, με τη διαμεσολάβηση του συμπατριώτη μας, διευθυντή του Ιατρικού Ψυχικού, κ. Θεόδωρου Χαμακιώτη.
  • Η συνεργασία με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία των Καλαβρύτων είναι άριστη. Η άμεση ανταπόκριση των επικεφαλής και των υπαλλήλων, κάθε φορά που ζητείται η συνδρομή τους, είναι πολύτιμη για εμάς.
  • Τέλος, ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας, για τις συνεχείς και συγκινητικές δωρεές ιματισμού (σεντόνια, μαξιλάρια, κουβέρτες). 


Εν κατακλείδι, πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου Καλαβρύτων μας αφορά όλους. Την πίστη μας αυτή ενισχύουν οι προαναφερόμενες  σημαντικές προσφορές των συμπολιτών μας. Εμείς από πλευράς μας θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε στην αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται και κυρίως αυτών που εξοικονομούμε, για  να παράγεται το βέλτιστο αποτέλεσμα, καθώς και στη διαρκή κινητοποίηση- ευαισθητοποίηση του προσωπικού ώστε οι υπηρεσίες να παρέχονται όπως αρμόζει. 


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
              ΙΩΑΝΝΑ ΣΦΥΡΗ