​Αναβιώνει το έθιμο...


Μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια, στις 13/11/2016 θα γίνει και θα καθιερωθεί πλέον να γίνεται κάθε χρόνο Αγιασμός και Λειτουργία την ημέρα της εορτής του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου στο εκκλησάκι του Δροβολοβού που βρίσκεται λίγα μέτρα από το χωριό , σε ένα πολύ ωραίο φυσικό και γραφικό μέρος .Καλείστε όλοι να παραβρεθείτε για να συνεορτάσουμε μαζί τον Άγιο . Μετά την τελετή θα προσφερθεί καφές,τσίπουρο και φαγητό από κατοίκους του χωριού στην σάλα της οικίας του ηθοποιού Αντώνη Θεοδωρακόπουλου . Σας περιμένουμε όλους .......
Μύσας ὁ χρυσοῦς Ἰωάννης τὸ στόμα,
Ἀφῆκεν ἡμῖν ἄλλο τὰς βίβλους στόμα.
Ἀμφὶ τρίτην δεκάτην σίγησεν χρύσεα χείλη.
Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.